ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Nextschool

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Nextschool วันที่ 12 มกราคม 2564

ประชุมประจำเดือนมกราคม แนวทางร่วมกันป้องกัน COVID19

ประชุมประจำเดือนมกราคมวันที่ 12 มกราคม 2564 หาแนวทางร่วมกันป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอากาศอำนว…

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID19

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน Site Visit ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ผู้บริหารและคณะครูลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก COVID – 19

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID &#038…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart