ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564

ผู้อำนวยการดร.เอกชัย บุตรแสนคม พร้อมรองผู้อำนวยการและคณะมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Nextschool

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Nextschool วันที่ 12 มกราคม 2564

ประชุมประจำเดือนมกราคม แนวทางร่วมกันป้องกัน COVID19

ประชุมประจำเดือนมกราคมวันที่ 12 มกราคม 2564 หาแนวทางร่วมกันป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอากาศอำนว…

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID19

มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน Site Visit ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ผู้บริหารและคณะครูลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอนออนไลน์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart