ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.สกลนคร

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart