admin

นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธฤติ ประสารสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย สำนักงานศึกษาธ…

การค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเพื่อนค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBE…

รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในสัปดาห์ภาษาจีน ประจำปี ๒๕๖๓

ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบเกียรติให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับราง…

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  นายอานนท์ อินทรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และทีมบริหารพร้อมคณะครู…

การฝึกสนามสนามนักศึกษาวิชาทหารฯ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท…

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart