โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  นายอานนท์ อินทรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และทีมบริหารพร้อมคณะครู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนของอากาศอำนวยศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ อาทิเช่น การบริหารจัดการด้านการสอบออนไลน์ การบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ Nextschool การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด -19 ตลอดทั้งระบบสัญญาณ Internet ความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อตอบสนองกับการเรียนยุค 4.0

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart