โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.สกลนคร

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.สกลนคร

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์  วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   สพม.สกลนคร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart