นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้มีโอกาสเยี่ยมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โดยมี ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart