คณะผู้บริหาร นำโดยท่านดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

คณะผู้บริหาร นำโดยท่านดร.เอกชัย บุตรแสนคม ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart