การฝึกสนามสนามนักศึกษาวิชาทหารฯ

การฝึกสนามสนามนักศึกษาวิชาทหารฯ

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 โดยมีผู้กำกับพิเศษ คือ ดร.เอกชัย บุตรแสนคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกในครั้งนี้..

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart