การค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

การค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเพื่อนค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ น.ส.เกณิการ์ ผาอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นายธยาวัฒน์ สำรวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนายณภัทร คำก้อนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart