ชื่อ - นามสกุล :นายธีรวุฒิ กิณเรศ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานยาเสพติด
ที่อยู่ :139/1 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
Telephone :0847923696
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานยาเสพติด
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา