[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เพจห้องเรียนพิเศษจีน ICE
เฟสบุ๊คโรงเรียน
SPM23
ห้องเรียนออนไลน์
งานแนะแนวโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาครู
สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ


AIPA2019
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
ศุูนย์คราม
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.
GPA
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ
ลิ้งค์น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 89 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 

  

ชื่อ : นายวิวัฒน์ สารเนตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก : บริหารงานบุคคล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 042799121

ชื่อ : นายดนตรี งาสิทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนฯ
หน้าที่หลัก : ส่งเสริมกิจการนักเรียน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 042799121

ชื่อ : นางรัชพร เคนพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบริหารบุคคล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0934815405

ชื่อ : นางนุชจรินทร์ ประลอบพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววนิดา รังหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนรินทร์ศักดิ์ อินตาแสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042799121

ชื่อ : นายสดใส ขันตะราช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้างานวิชาการ
อีเมล์ : sodsai.kan@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868506139

ชื่อ : ดร.ศรัณยา แสนบุญศิริ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ระบบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูชีววิทยา
อีเมล์ : noyruangthong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0932655393

ชื่อ : นางสาวสนองใจ เยาวะศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานจัดตารางสอนตารางเรียน
อีเมล์ : snongjai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0872463790

ชื่อ : นางมัลลิกา วงศ์ประชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ : mulli2009@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0860169360

ชื่อ : นายภราดร ประลอบพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
อีเมล์ : surang10@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868588241

ชื่อ : นางสาวนกอร ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานแนะแนว
อีเมล์ : nok352009@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0872328817

ชื่อ : นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0981081719

ชื่อ : นายปาริชาติ ชายกวด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
อีเมล์ : rapeephan_2506@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895705484

ชื่อ : นางเครือวัน นาอุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ : K_naudom@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0816613013

ชื่อ : นางบรรพตี แดนขนบ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
อีเมล์ : ฺBanphateedaen@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898632765

ชื่อ : นางวนัชพร วงศ์ประชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทั่วไป
อีเมล์ : wanat_03@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813698807
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5