[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ห้องเรียนออนไลน์SPM23
เว็บอื่นที่น่าสนใจ

AIPA2019
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 85 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางรัญจวน กุลอัก
ครูชำนาญการพิเศษ
งานโรงเรียนกับชุมชน
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรา ปะติเก
ครูชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ
Click ดูประวัติ
นายเดชศรี ใครบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
บรรณารักษ์
Click ดูประวัติ
นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
บรรณารักษ์
Click ดูประวัติ
นางกนกวรรณ สายธิไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
งานสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวสิรินารถ ไชยตะมาตย์
ครูชำนาญการ
งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางสาวปทุมวรรณ ทองลา
ครู
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
17 : ครูพิเศษ(บ.แนสท์คอมพ์)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatmaster@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5