[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เพจห้องเรียนพิเศษจีน ICE
เฟสบุ๊คโรงเรียน
SPM23
ห้องเรียนออนไลน์
งานแนะแนวโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาครู
สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ


AIPA2019
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
ศุูนย์คราม
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.
GPA
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ
ลิ้งค์น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 89 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายภราดร ประลอบพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายวีระเดช ไชยสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมฯ
Click ดูประวัติ
นายพุทธพิธพร คำเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายภูวดล ถวิลคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาธกา ศรีธนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวสมันญา บัวศรี
ครูชำนาญการ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายทองอยู่ แก้วฝ่าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายสุนทร บุพศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายณธกร นันทะวงค์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชนก พรหมพิมพ์
ครู ค.ศ.1
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ นันทเดช
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉรา ลุนจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
เลชานุการฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายธีรวุฒิ กิณเรศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายยุทธนา ชนะมาร
ครู ค.ศ.1
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวชลธิชา เสียมทอง
ครู ค.ศ.1
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5