[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ห้องเรียนออนไลน์SPM23
เว็บอื่นที่น่าสนใจ

AIPA2019
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 85 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางเครือวัน นาอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
งานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางบรรพตี แดนขนบ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายธีระวัฒน์ จักรบุตดา
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่
Click ดูประวัติ
นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์
ครู
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทราวรรณ อินทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางศศิธร ใครบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่
Click ดูประวัติ
นางสาวเนรัญชญา เดชทองทิพย์
ครู
งานการเงิน
Click ดูประวัติ
นางไพรัตน์ นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูคณิตศาสตร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นายบุญนรา ปกสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายศราวุฒิ เลี้ยงเสรี
ครูผู้ช่วย
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายชยุตพงศ์ คำทะเนตร
ครู
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
17 : ครูพิเศษ(บ.แนสท์คอมพ์)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatmaster@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5