[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
ห้องเรียนออนไลน์SPM23
เว็บอื่นที่น่าสนใจ

AIPA2019
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 85 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนศิลปะ นาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นายมานา ชื่นใจ
ครูชำนาญการ
ครูดนตรีสากล/Webmaster
Click ดูประวัติ
นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายณธกร นันทะวงค์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนนาฏศิลป์
Click ดูประวัติ
นายสุทธิพงษ์ เนื่องบุรีรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนดนตรีสากล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
17 : ครูพิเศษ(บ.แนสท์คอมพ์)
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatmaster@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5