[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ค้นหาจาก google
เพจห้องเรียนพิเศษจีน ICE
เฟสบุ๊คโรงเรียน
SPM23
ห้องเรียนออนไลน์
งานแนะแนวโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาครู
สลิปเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ


AIPA2019
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร
ศุูนย์คราม
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท.
GPA
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ
ลิ้งค์น่าสนใจระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 90 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางเครือวัน นาอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางบรรพตี แดนขนบ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายนิรันดร์ นาชัยธง
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
Click ดูประวัติ
นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางประภัสษร จักรบุตดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวดารารายณ์ อุดารักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
งานห้องเรียนพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายยอดธง ริยะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ Mini English Programe
Click ดูประวัติ
นายบุญนรา ปกสันเทียะ
ครู ค.ศ.1
งานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวนลินกานต์ แสนบรรดิษฐ์
ครู ค.ศ.1
งานคำสั่งเวรยามรักษาการฯ
Click ดูประวัติ
นางสาววีนัส วงค์ศรีดา
ครู ค.ศ.1
เจ้าหน้าที่รวบรวมสรุปข้อมูล
Click ดูประวัติ
นายภาณุกานต์ ทศลา
ครู ค.ศ.1
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
Click ดูประวัติ
นางสาวลัดดาภรณ์ บุญม่วงมา
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธิตรา ปิดตังถาเน
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาจีน
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริภรณ์ ลครชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาจีน
นางสาวพลอยวรัญ นาแถมพลอย
ครูผู้ช่วย
ครูสอนภาษาจีน
นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนภาษาจีน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ลูกจ้างชั่วคราว
18 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19 : ครูชาวต่างชาติ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 E-mail: akatumnuays@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5